Усі викладачі кафедри активно займаються науково-дослідною роботою.
Кафедра значну увагу приділяє підготовці викладачів вищої кваліфікації.
Тематика наукових досліджень професорсько-викладацького складу відповідає загальному напрямку наукової роботи кафедри інженерії програмного забезпечення.
Науково-дослідна робота кафедри проводиться за наступною науковою тематикою:

 1. “Розподілені інформаційні системи та мережі”;

 2. “Математичне моделювання і теорія оптимізації”;

 3. “Дослідження продуктивності локальних обчислювальних мереж типу Ethernet та розробка програмного забезпечення”;

 4. “Математичне моделювання системи вибору ефективного варіанту інноваційного проекту”;

 5. “Кінетичні ефекти в напівпровідниках в квантуючих магнітних полях”;

 6. “Інтернет-технології групового навчання”;

 7. “Сучасні концепції позиціонування сайтів в глобальній мережі Internet”;

 8. “Економіко-математичне моделювання динаміки ВВП і ВСП в умовах ринку”;

 9. “Інтегрована обробка даних при розв’язуванні економічних задач управління трудовими ресурсами на підприємствах різних форм власності в умовах функціонування комп’ютерних ІС”;

 10. “Мінімальні топологічні векторні простори”;

 11. “Гео-інформаційна система оцінки еколого-туристичної ситуації регіону”;

 12. “Підвищення працездатності обладнання паливно-енергетичного комплексу”.

Упродовж останніх років викладачами опубліковано понад 200 статей, тез доповідей та науково-методичних посібників у фахових виданнях регіонального та республіканського рівнів, а також у виданнях, щро входять до науково-метричяних баз, в тому числі Scopus та Web of science.
Результати виконаних наукових досліджень постійно доповідаються на
Міжнародних, Всеукраїнських та університетських конференціях. За 2006-2018 роки викладачами кафедри зроблено понад 300 доповідей.
Під керівництвом викладачів кафедри ведеться науково-дослідна робота студентів.
Науковою роботою займаються студенти 1-5 курсів. Загальна кількість студентів, залучених до науково-дослідної роботи, щорічно складає близько 35–50 осіб.
Формами залучення студентів до науково-дослідної роботи є:

– участь у предметних олімпіадах;
– участь у наукових гуртках;
– публікація статей;
– участь у конференціях;
– участь у конкурсах науково-дослідних робіт.

На кафедрі успішно функціонують наукові студентські гуртки, тематика яких дає можливість працювати в цікавому для кожного студента напрямку. Колектив кафедри робить все можливе для підготовки висококваліфікованих фахівців для різних галузей економіки України.