Про кафедру

Історія кафедри веде свій відлік з 1997 року. У вересні 1997 року на базі факультету бізнесу та права була створена кафедра інформаційних систем в менеджменті. Кафедра забезпечила викладання блоку дисциплін з інформатики для спеціальностей факультету бізнесу та права денної і заочної форм навчання. У травні 2005 року кафедру інформаційних систем в менеджменті було реорганізовано в кафедру інформатики (наказ № 122 від 31 травня 2005 року «Про зміну підпорядкування, назви кафедри інформаційних систем в менеджменті та її реорганізацію»). Мета реорганізації – необхідність централізації організації і методичного забезпечення дисциплін блоку інформатики, програмування і основ інформатизації у відповідності до принципів єдиного науково-методичного керівництва. Кафедра розпочала здійснювати викладання блоку дисциплін з інформатики, програмування й основ інформатизації для різних спеціальностей університету. У листопаді 2008 року кафедру інформатики було реорганізовано в кафедру програмної інженерії (наказ № 200 від 5 листопада 2008 року). Мета реорганізації – необхідність посилення підготовки студентів факультету прикладної математики та комп‘ютерних технологій в галузі інформаційних та комп‘ютерних дисциплін. Кафедра стала випусковою і додатково розпочала здійснювати викладання блоку дисциплін за напрямом підготовки “Програмна інженерія”, а згодом «Інженерія програмного забезпечення».

Нині кафедра інженерії програмного забезпечення є невід’ємною складовою факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем та тісно співпрацює із спорідненими кафедрами факультету.

Кафедра інженерії програмного забезпечення та факультет є організатором періодичних міжнародних науково-технічних конференцій  за напрямком використання інформаційних технологій у виробництві та освіті. За матеріалами конференцій щорічно видаються збірники наукових праць та публікуються статті в фахових виданнях. На базі кафедри програмної інженерії щорічно проводиться:

 1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з Систем автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні;
 2. Всеукраїнська студентська олімпіада з Систем автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні (командна першість).
 3. Всеукраїнська студентська олімпіада з Систем автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні (особиста першість).
 1. Заочна Всеукраїнська студентська олімпіада з Систем автоматизованого проектування  та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні
 1. Університетська олімпіада з програмування в середовищі Інтернет.
 2. Ярмарок програмних продуктів;
 3. Олімпіада з програмування Хмельницького національного університету (особиста першість);
 4. Олімпіада з програмування Хмельницького національного університету (командна першість);
 5. Олімпіада з програмування серед школярів м. Хмельницького (особиста першість);
 6. Олімпіада з програмування серед школярів Хмельницької області (особиста першість);
 7. Засідання секції Малої академії наук м Хмельницького 2 тур (відділення інформатики та програмування);
 8. Засідання секції Малої академії наук Хмельницької області 3 тур (відділення інформатики та програмування).

З 2006 року кафедра інженерії  програмного забезпечення є членом академічної програми Microsoft MSDN Academic Alliance. Це дало змогу не тільки повністю забезпечити навчальний процес ліцензійним програмним забезпеченням Microsoft, але і використовувати в начальному процесі сучасні продукти та технології Microsoft. Ставши членом MSDN AA кафедра отримала комплект матеріалів, який включає всі операційні системи, серверні продукти, засоби розробки програмного забезпечення та доступ до інформаційних ресурсів Microsoft, що включає також і навчальні матеріали. Кафедра має можливість отримувати свіжі інформаційні ресурси через веб-вузол Microsoft, в тому числі навчальні матеріали, наукові статті, інформаційні документи, матеріали для викладачів.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*