Праворська Наталія Іванівна

Вища освіта — інженер системотехнік, Технологічний університет Поділля, 1996 р.,

спеціальність “Комп’ютерні системи та мережі”, кваліфікація “Інженер-системотехнік”

Кандидат педагогічних наук, 13.00.02 — Теорія та методика навчання (з галузей знань)),

Тема дисертації: «Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів з економічних спеціальностей», захист відбувся 26 квітня 2005 року.

Дата присвоєння наукового звання: ДК №031117 від 15 грудня 2005р.

Доцент за кафедрою прикладної математики, 12 ДЦ №017859 від 21 червня 2007 р.

Коло наукових інтересів: новітні досягнення в сфері розробки програмних продуктів, мови програмування

 

№ п/п Назва (мовою оригіналу) Харак-тер праці Вихідні дані Обсяг стор. Співавтори
1 2 3 4 5 6
1 Принципи застосування контролю знань студентів при вивченні програмування Друк Управлінські компетенції викладача вищої школи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2013 р. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – С. 238-240. 3
2 Особливості використання Microsoft Excel при розв’язуванні задач економічних спеціальностей Друк Наука й економіка / Хмельниц. екон. ун-т. – Хмельницький – 2014. – Випуск 4 (36). – С. 224 – 231.

 

8
3 Підхід до вдосконалення навичок програмування студентами під час виконання курсових робіт з навчальної дисципліни “Програмування” з метою розвитку соціально-економічної освіти. Друк Наука і економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. Випуск 2 (38), 2015р. – С. 123-134. 12
4 Ефективність аналізу студентами мов програмування C++ та C# у процесі виконання курсових робіт з метою оцінки переваг та недоліків різних мов програмування та обґрунтування вибору необхідної мови. Друк Технічні науки.  Вісник Хмельницького університету. Випуск 1(233), 2016р. – С. 89-98. 9
5 Застосування реконфігурованої логіки для побудови варіативних сенсорних датчиків.- Друк Вісник ХНУ, Технічні науки №5,2016-С.257-261 1 В.П.Нездоровін, Н.В.Грипинська, С.Л.Горященко, А.В.Клепіковський
6 Реалізація нейромережевого алгоритму пакета інструментів MATCONVNET з використанням графічного процесору.

 

Друк Наука и образование. Сборник трудов Х международной конференции. 27 аперля-4 мая 2017 г. Рим (Италия). 1 Радюк П. М., Грипинська Н.В. Праворська Н.І.

 

7 Обчислювальна ефективність пошуку консенсусу Кемені і набір експертів для висунення переваг на фондових ринках Друк Наука й економіка

Науково-теоретичний журнал

Хмельницького економічного університету

Випуск 2 (46), 2017 р.

6
8 Форма комп’ютерного тестування як компонента контролю навчальних досягнень студентів економічних спеціальностей Друк Наука й економіка

Науково-теоретичний журнал

Хмельницького економічного університету

Випуск 3 (47), 2017 р.

4 Злотаренчук О. І.
9 Забезпечення кібербезпеки під час впровадження Інтернету речей Подано до друку Вісник Хмельницького національного університету Грипинська Н.В.