Гурман Іван Васильович

к. т. н. доцент кафедри Інженерії програмного забезпечення.

У 2005 закінчив Хмельницький національний університет м. Хмельницького за спеціальністю “Комп’ютерні системи та мережі”.

З 1 Березня 2005 р. працював інженером на кафедрі Комп’ютерних систем та мереж. У 2006 переведений на посаду завідувача лабораторій тієї ж кафедри. У 2013р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Забезпечення однозначності визначення координат наземних об’єктів трипозиційною пасивною системою радіотехнічного контролю». З 2014 р. Переведений на посаду старшого викладача кафедри Інженерії програмного забезпечення. У 2017 на посаду доцента кафедри Інженерії програмного забезпечення.

Сфери наукової діяльності:

Забезпечення відмовостійкості серверного програмного забезпечення

Автоматизація1 розгортання операційних систем та програмного забезпечення рівня підприємства.

Основні публікації

Гурман І.В., Завадовський В.В., Муляр І.В. Адаптивна маршрутизація в мережах передачі даних із урахуванням самоподібності трафіка / Гурман І.В., Завадовський В.В., Муляр І.В. // Тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції “Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє” / за заг. редакцією В.В. Балабіна. — К. : ВІКНУ, 2014. — С. 32-33

Муляр І.В., Гурман І.В., Гнатюк В.В., Жиров Б.Г. Аналіз підходів до проектування вихідного коду програмного забезпечення // Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції ‛Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє‛ [Текст] / за заг. редакцією В.В. Балабіна. — К. : ВІКНУ, 2015. — c.60

Гурман І.В., Муляр І.В., Бондаренко Т.В. Аналіз прихованихзагроз інформаційній безпеці у середовищі хмарних обчислень/ Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка : Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів, 28 квіт. 2017 р. – м. Київ, Військовий інститут Київського НУ імені Тараса Шевченка.