Кучерук Оксана Ярославівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

  1. Вища освіта:

– Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, спеціальність: математика; кваліфікація: Математик. Викладач.;

– аспірантура  Київського  державного університету ім. Т.Шевченко за спеціальністю 01.01.02 – «диференціальні рівняння» (без відриву від виробництва), 1993-1997 рр.

  1. Початок роботи в ХНУ:    серпень 1991 року.

З 1991 року до жовтня 2002 року працювала на кафедрі вищої математики на посаді викладача, а з жовтня 2002 року на посаді старшого викладача.

З вересня 2004 року працювала на кафедрі прикладної математики та соціальної інформатики на посаді старшого викладача, а з 16 грудня 2009 року на посаді доцента.

З 1 січня 2018 року є доцентом кафедри інженерії програмного забезпечення.

  1.  9 вересня 2009 року захистила кандидатську дисертацію на тему:  «Система неперервної підготовки фахівців з прикладної математики у ВНЗ в умовах кредитно модульної технології навчання» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

10 листопада 2011 року присвоєно вчене звання доцента.

  1. Коло наукових інтересів: «Теоретичні та методичні засади формування математичної компетентності майбутніх інженерів-програмістів».
  2. Основні праці:

Кучерук О.Я. Особливості мотивації навчальної діяльності студентів напряму «прикладна математика» / О.Я. Кучерук // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2010. – Вип. 7. – С.138 – 142.

Кучерук О.Я. Аналіз процесу адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ / О.Я.Кучерук // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2010. – Вип. 8. – С.104 – 107.

Кучерук О.Я. Самостійна робота студентів як фактор ефективної  підготовки фахівців з прикладної математики  / О.Я.Кучерук // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2011. – Вип. 9. – С.204 – 206.

Кучерук О.Я. Свідомий вибір професії як фактор успішної професійної кар’єри / О.Я.Кучерук // Наука і освіта. – 2011. – №7. – С.61–65.

Кучерук О.Я. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх інженерів-програмістів / О.Я. Кучерук // Науковий огляд. – 2014. – №2 (3), ІІ частина. – С. 79 – 86. (РИНЦ)

Кучерук О.Я. Професійна спрямованість математичної підготовки майбутніх інженерів-програмістів / О.Я. Кучерук // Науковий огляд. – Київ, 2014. – №3 (4).  – С. 130–135. (РИНЦ)

Кучерук О. Я. Особистісно-орієнтований підхід в процесі формування математичної компетентності майбутніх інженерів-програмістів / О.Я. Кучерук // Науковий огляд. – 2016. – №4 (25). – С. 62 – 75. (РИНЦ)

Кучерук О. Я. Методологічні підходи формування математичної компетентності майбутніх інженерів-програмістів / О.Я. Кучерук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – 2016. – Вип. 2 (39). – С.122-125. (фахове видання+Index Copernicus)

Кучерук О. Я.  Роль самостійної роботи студентів в процесі формування математичної компетентності майбутніх інженерів-програмістів / О.Я. Кучерук //  Virtus: Scientific Journal – November # 9, 2016. – С. 86-89. (Видавництво: CPM «ASF» Канада, Монреаль) (міжнародні науково метричні бази: Scientific Indexing Services (USA); Citefactor (USA); International Innovative Journal Impact factor)

Кучерук О. Я.  Вплив задоволеності життям студентів на процес формування математичної компетентності / О.Я. Кучерук //  Virtus: Scientific Journal – September # 16, 2017. – С. 80-82. (Видавництво: CPM «ASF» Канада, Монреаль) (міжнародні науково метричні бази: Scientific Indexing Services (USA); Citefactor (USA); International Innovative Journal Impact factor)

Корнещук В.В., Кучерук О.Я. Методика викладання математики у вищій    школі: навчальний посібник. – Хмельницький: Видавець ПП. Цюпак, 2011. –192с.  (ISBN 978-966-513-106-9)