Завідувач кафедри “Інженерія програмного забезпечення”

Доктор фізико-математичних наук. Завідувач кафедри Програмної інженерії. В  1989 році з відзнакою закінчив математичний факультет Чернівецького державного університету. В 1995  році закінчив аспірантуру кафедри вищої алгебри Московського державного університету ім. Ломоносова. Кандидатська дисертація “Симетричні інваріанти модулярних алгебр Лі” науковий керівник чл.-корр. РАН, проф. Кострикін О.І. захищена 15 грудня 1995 року. Докторська дисертація “Класична теорія інваріантів та локально нільпотентні диференціювання” за спеціальністю 01.01.06 – “Алгебра та теорія чисел” захищена  28 лютого 2012 року в Інституті математики НАН України. 

 

 

 

Наукові інтереси: Алгоритми  та структури даних, Алгоритми в обчислювальній   теорії  інваріантів, Системи комп’ютерної алгебри,  Алгебраїчна теорія кодування, Алгебраїчні основи криптографії  та криптоаналізу, Теорія інваріантів, Теорія зображень груп та алгебр, Алгебраїчна комбінаторика.

Гранти.   Українсько-болгарський грант № М489/2012  «Розробка теоретичних та обчислювальних методів теорії інваріантів та рекомендації щодо їх застосування в теоретичній фізиці» . 2012-2013 р.

Держбюджетна  тема.  ЗБ-2011 “Математичні методи теорії симетрій та їх застосування у квантовій фізиці”. Номер  держ. реєстрації  0111U002295. 2011-2013 роки.

Навчальна діяльність.  Викладає дисципліни: Алгоритми та структури данихДискретні структури, Безпека програм і даних, Комп’ютерна алгебра, Основи теорії інформації, теорія кодування та криптографія.