Приєднавшись до Болонського процесу, Україна взяла на себе зобов’язання проводити роботу з приведення якості національної освіти у відповідність до європейських стандартів.

За словами ректора Хмельницького національного університету професора Миколи Скиби найголовніше завдання, яке стоїть перед будь яким навчальним закладом, в тому числі й перед ХНУ – це підвищення якості навчання, забезпечення максимальної прозорості, публічності та відкритості надання освітніх послуг в контексті Болонського процесу. Болонський процес – це процес європейських реформ, що спрямований на створення спільної Зони вищої освіти, який офіційно розпочався у 1999 році з підписання Болонської декларації. Передумовою її створення стало підписання Великої Хартії європейських університетів. 19 травня 2005 року у норвезькому місті Берген на Конференції міністрів країн Європи Україна приєдналася до Болонського процесу, зобов’язавшись внести відповідні зміни у національну систему освіти. Впровадження Болонської ініціативи в Україні на практиці означає визнання українських дипломів в Європі, академічна мобільність студентів та викладачів, підвищення якості навчального процесу.

У 2004 році згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України Хмельницький національний університет увійшов до числа п’ятдесяти восьми провідних навчальних закладів України, які розпочали широкомасштабний освітянський експеримент щодо впровадження принципів Болонської декларації.